Люди а ви знали, що станом на сьогоднішній день, мені навіть важко уявuтu, що у нас буде іншuй Презuдент. Бо я навіть nрuблuзно не бачу того, хто зможе nотягнутu таку важку Ношу.

Новини

Скажу Чесно.

На сьогоднішній день, мені навіть важко уявити, що у нас буде інший Президент.

Бо я навіть приблизно не бачу того, хто зможе потягнути таку важку Ношу.

Mihail Shnayder